Sofa trắng

Ghế sofa trắng đặt ở sảnh phòng khách

;oaisjdh pái

a;sfona;sfin

á’fpias’p fna’psigh

Bình luận